Vanaf 1 juli breidt Haarlem het autoluwe centrum uit naar het noorden. De gemeente start eerst met een waarschuwingsperiode tot 1 augustus. Na de zomer wordt het gebied ook met beweegbare palen afgesloten. Vanaf medio juni wordt het autoluwe gebied aangekondigd met borden en streetprints op diverse parkeerplekken. Meer lezen ? Klik hier.

De gemeente Haarlem heeft vanuit de overheid de regierol gekregen in de energietransitie. Dat betekent dat de gemeente de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moet leiden. De gemeente heeft daarmee de taak om voor elke wijk een plan te maken en op zoek te gaan naar de beste alternatieven voor de bestaande bouw. Waarbij haalbaarheid en betaalbaarheid, naast van het aardgas af, tevens doelstellingen zijn.

De centrum wijkraden willen graag betrokken worden bij de overstap waarbij Haarlem de ambitie heeft om reeds in 2040 geheel van het aardgas af te zijn. 

Op initiatief van de wijkraden heeft reeds een 1e overleg met de gemeente plaatsgevonden. Wij hebben van de gemeente begrepen dat met name het centrum, oude (monumentale) bebouwing, een uitdaging is voor de gemeente is. En voor de bewoners! Uit hoofde van betrokkenheid van de wijkraden hebben de centrum wijkraden sinds kort een werkgroep met leden uit het centrum opgericht. Wij zijn in overleg met de gemeente over het organiseren van informatieavonden voor bewoners wat de mogelijkheden voor de energie transitie zijn. Daarbij horen ook zaken als isoleren en wat daarbij de mogelijkheden/onmogelijkheden zijn voor bijv. monumenten.

Tot aan 2040 gaan het hoop “energie transitie” activiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden! Gemeente, wijkraden en werkgroep van de wijkraden houden u op de hoogte!

Wilt u meer lezen ? Klik dan hier .