Thema-avond van de Wijkraad Binnenstad Haarlem

Datum: 12 juni 2019
Plaats: Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20
Aanvang: 20:00 uur

Haarlem en de MRA

Haarlem is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Amsterdam zit barstensvol en wil graag dat Haarlem meer en meer toeristen opvangt. De gemeente Haarlem en de stichting Haarlem Marketing doen er zelf ook alles aan om meer toeristen naar Haarlem te halen. Toerisme is immers van groot economisch belang voor Haarlem en zijn ondernemers.

Wonen in een pretpark?

Voor de 15.000 bewoners van het centrum staat natuurlijk de leefbaarheid voorop. Het is dus de kunst om een goede balans te vinden. Toegankelijkheid, aantrekkelijkheid voor toeristen, diversiteit van winkels, goede horeca en overnachtingsmogelijkheden naast prettig, rustig, veilig wonen en een buurtgevoel in plaats van wonen in een pretpark. We nodigen u van harte uit om hierover mee te denken en discussiëren!

Opzet van de thema-avond

Onderstaande sprekers zullen hun visie geven op het toerisme in Haarlem:

Anne-Marije Hogenboom, Directeur Haarlem Marketing

Falco Bloemendal, Centrummanager

Inge van Gansewinkel, beleidsmedewerker Economie & Toerisme

Aansluitend zullen zij met u, vertegenwoordigers van de gemeente en raadsleden van de politieke partijen in discussie gaan over het behoud en versterken van een binnenstad die economisch bloeit, maar ook voor bewoners veilig, leefbaar en aantrekkelijk blijft.

Beslis jij mee welke Haarlemmers geld krijgen voor een goed idee?

Ook in 2019 heeft gemeente Haarlem een budget van €230.000 beschikbaar voor initiatieven uit de stad. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Leefbaarheid en Initiatiefraad. Uit elk stadsdeel neemt één Haarlemmer plaats in de raad. We zijn op zoek naar een nieuw raadslid uit Haarlem Centrum. Enthousiast? Geef je dan nu op!

Leefbaarheid en Initiatiefbudget
Gemeente Haarlem heeft een budget van ongeveer €230.000 voor initiatieven uit de stad, dit noemen we het Leefbaarheid en Initiatiefbudget. Alle Haarlemmers kunnen aanspraak maken op dit budget.

De stad bepaalt

Maar wie maakt aanspraak op dit budget? Dat is aan de stad. De Leefbaarheid en Initiatiefraad, bestaande uit vijf inwoners van Haarlem, ieder uit een ander stadsdeel, beoordelen de aanvragen en verdelen het geld. Eén van de gebiedsverbinders van gemeente Haarlem ondersteunt de raad, maar heeft geen stem. Zo bepaalt de stad zelf wat een goed initiatief is voor de stad.

Geef je op voor de Leefbaarheid en Initiatiefraad
Het raadslid wat vanuit Haarlem Centrum plaatsnam in de raad is gestopt, daarom zijn we op zoek naar mensen uit dit stadsdeel die het leuk vinden om deel te nemen aan de Leefbaarheid en Initiatiefraad. De raad komt 12 keer per jaar bij elkaar, dit komt er op neer dat het leden zo’n 3 uur per maand kost. De leden van de raad krijgen geen vergoeding en worden voor twee jaar gekozen.

Iedereen die ouder is dan 16 jaar uit Haarlem Centrum kan zich tot en met 19 mei 2019 opgeven voor deze raad. Dat doe je door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl onder vermelding van Leefbaarheid en Initiatiefraad. Vermeld in de mail je naam, adres en telefoonnummer.

De kandidaat wordt door middel van een loting gekozen. Alleen het gekozen lid krijgt begin juni bericht.

Gebruik maken van het Leefbaarheid en Initiatiefbudget
Bekijk de pagina van het Leefbaarheid en Initiatiefbudget voor meer informatie.