Parkeren 2.0
Een nieuwe bezoekersregeling, straatvergunning inruilen voor plek in de parkeergarage, binnenstadbewoners kunnen kiezen voor een flexibele straat- garagevergunning en parkeerduur-beperking; dit is een kleine greep uit de belangrijke aanpassingen in de parkeermaatregelen naar aanleiding van de inspraakreacties uit de stad.

In Haarlem groeit het aantal inwoners en bezoekers. Meer mensen betekenen ook meer auto’s. Om de lusten en lasten van parkeren zo eerlijk mogelijk te verdelen en de ruimte in de stad optimaal te benutten is de gemeente gekomen met een parkeerplan. Nu ligt er een tweede versie van het parkeerplan waarin er goed geluisterd is naar de vele inspraakreacties.

Eurobundel
Het plan was eerst om de bezoekersregeling voor wijken rond het centrum (zone C) te beperken tot 400 uur. Veel mensen lieten weten dat dit voor hen niet genoeg is. Daarom is deze maatregel aangepast. In het nieuwe voorstel kan iedereen voor 25 euro een basisbundel kopen. Wanneer er bezoek langs komt, wordt er geld van deze bundel afgeschreven.
Overdag is het tarief 12 cent per uur. ’s Avonds en in het weekend gaat het om 25 cent. Tussen 23.00 en 9.00 uur en op zondagochtend is parkeren gratis. De afschrijving gaat per 15 minuten. Als er overdag iemand 1,5 uur op bezoek komt, gaat er bijvoorbeeld 18 cent van het tegoed af. Wie niet genoeg heeft aan één bundel van 25 euro, kan er maximaal 4 per jaar bijkopen. Dat is genoeg voor meer dan 1000 uur bezoek per jaar.
Ook bewoners van het centrum krijgen één eurobundel van 25 euro. Die is alleen in te zetten op zondag en op maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur.

Bewoners naar garage
Voor bewoners was het altijd goedkoper om met hun parkeervergunning op straat te parkeren dan in de garages. Veel mensen vonden dit jammer, omdat het op straat soms erg druk is, terwijl er in de garages nog plek genoeg is. In het nieuwe voorstel krijgen alle inwoners van de wijken rond de binnenstad (zone C) de optie hun straatvergunning in te ruilen voor een parkeerplek in de Dreef- of Cronjégarage. Ze hoeven daar niet extra voor te betalen.
Voor bewoners van het centrum komt er een pilot waarbij zij voor 50 euro extra hun straatvergunning kunnen uitbreiden. Ze mogen dan tijdens daluren ook gratis parkeren in de parkeergarages in de binnenstad. Dat geldt alleen niet voor De Appelaar, omdat dit de drukste garage is.

Parkeerduurbeperking
Het college stelde in de eerste versie van het plan voor om in zone C betaald parkeren in te voeren met overdag een tarief van 3,25 euro en ’s avonds 6,50 euro. Dat laatste tarief was expres heel hoog, omdat er ’s avonds ook veel auto’s van bewoners in de wijk staan. Het was dus bedoeld om betaald parkeren in de avonduren juist af te schrikken.
Veel ondernemers, culturele instellingen en bewoners vonden dit geen goed idee. Daarom wordt het ‘afschriktarief’ niet ingevoerd en komt het college met een nieuwe maatregel. Op plekken waar de parkeerdruk al erg hoog is, kunnen bezoekers maximaal één uur betaald parkeren. Wie langer wil parkeren, kan terecht in de parkeergarages.

De raad aan zet
Voordat het raadsvoorstel ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, bespreekt de commissie Beheer de maatregelen op donderdag 24 november 2016. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn dan in de gelegenheid om in te spreken. Het hele raadsvoorstel met alle maatregelen staat op www.haarlemparkeert.nl.