Uitspraak bestuursrechter inzake parkeerreferendum

,

Gisteren (15 juni 2017) diende de rechtszaak van drie centrumwijkraden tegen de gemeente over het parkeerreferendum. Volgens deze wijkraden heeft de gemeenteraad ten onrechte ingestemd met het houden van het referendum. De bestuursrechter bestrijdt dat: de gemeenteraad heeft zich volgens haar aan de referendumverordening gehouden.

Als centrumwijkraden Heiliglanden/de Kamp, Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en Doelen vinden we dat het nieuwe gemeentelijk parkeerbeleid zich niet leent voor een referendum. Volgens de verordening zijn referenda alleen mogelijk over onderwerpen die de gehele stad (en alle inwoners) raken. In onze interpretatie is dat niet het geval, want de parkeerplannen gaan over de 35{72f3435cd817bb525c6445539c82061bd58189079144183353245912e6f19043} van het grondgebied van de gemeente met gereguleerd parkeren.

Wij hebben eerst een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend, dat de raad op 18 april jl. ongegrond heeft verklaard. Tegen dit besluit gingen we bij de bestuursrechter in beroep. U kunt hier de pleitnota lezen die we vanochtend hebben uitgesproken bij de rechtbank.

Teleurstellend
De uitspraak is voor ons een grote teleurstelling, omdat de parkeerplannen brede steun hadden van onder meer 25 wijkraden, horeca, ondernemers en winkeliers in de binnenstad en de meerderheid van de gemeenteraad. Het referendum dreigt hier een streep door te zetten, waarna een nieuw plan moet worden gemaakt. Dat kost veel tijd en geld en betekent uitstel van het invoeren van een dringend noodzakelijke vernieuwing van het huidige parkeersysteem.

Mogelijke stappen
We ontvangen nog een schriftelijke motivering van het besluit van de bestuursrechter. Op basis daarvan zetten wij eventueel verdere stappen. Een van de mogelijkheden is dat we in beroep gaan bij de Raad van State. We houden u op de hoogte!