Waarom de drie centrumwijkraden het parkeerreferendum op 19 juli een slecht idee vinden

Waarom de drie centrumwijkraden het parkeerreferendum op 19 juli een slecht idee vinden:

De positieve gevolgen van het nieuwe gemeentelijke parkeerbeleid gaan van tafel:

  1. De binnenstad (zone B) krijgt eindelijk een bezoekersregeling;
  2. De parkeervergunningen in de binnenstad (zone B) en de schilwijken (C-zones) worden goedkoper;
  3. Er komen meer betaalbare parkeerplaatsen in de parkeergarages voor bewoners, waardoor de parkeerdruk op straat afneemt en de stad leefbaarder wordt.

Het referendum heeft ongewenste en verstrekkende gevolgen:

  1. De bewoners van de C-zones houden mogelijk 1,5 jaar onzekerheid welke maatregelen worden ingevoerd en wat de gevolgen daarvan zijn;
  2. Bewoners van de binnenstad (B-zone) moeten mogelijk 1,5 jaar afwachten of en wanneer de bezoekersregeling en uitbreiding van het aantal garageplaatsen er komt;
  3. De stad wordt op (hoge) kosten gejaagd, door onder meer de investeringen in tijd en mankracht van de afgelopen jaren. Inspraakrondes zijn voor niets geweest;
  4. De stad loopt inkomsten mis door vertraging bij het invoeren van de nieuwe maatregelen. Inwoners van Haarlem moeten die waarschijnlijk later weer opbrengen.

De grondslag voor het referendum klopt niet:

  1. De initiatiefnemers gaven onbetrouwbare informatie: ze wekten bijvoorbeeld de illusie dat als er geen betaald parkeren in de C zones wordt ingevoerd en de bezoekerskaarten niet worden afgeschaft, de parkeerproblemen en de schaarste aan plekken zijn opgelost;
  2. Een referendum is alleen mogelijk als het (volgens de door de gemeenteraad vastgestelde referendum verordening) gevolgen heeft voor de hele stad en alle inwoners. Daarvan is geen sprake: het referendum heeft slechts betrekking op 35{72f3435cd817bb525c6445539c82061bd58189079144183353245912e6f19043} van het grondgebied en het aantal inwoners.
  3. Ongeveer 65{72f3435cd817bb525c6445539c82061bd58189079144183353245912e6f19043} van de stemmers moet nu een oordeel geven over plannen waar ze geen gevolgen van ondervinden. Iedereen vanaf 16 jaar mag stemmen. Dus ook degenen die (nog) geen rijbewijs en geen auto hebben.