Wel of geen parkeerreferendum?

DEBATCAFÉ PLETTERIJ
Woensdag 19 april – aanvang 20:00 uur

Het Haarlemse parkeerbeleid houdt al een tijd de gemoederen in onze gemeente bezig. De gemeenteraad heeft – na een lange procedure met inspraak en aanpassing van het plan – een nieuw parkeerbeleid vastgesteld.

Tegenstanders haalden 12.000 handtekeningen op voor een referendum, een initiatief dat door de VVD wordt gesteund. Toch is het niet zeker of het referendum doorgaat. De wijkraden in het centrum (Wijkraad Binnenstad, wijkraad Heiliglanden De Kamp en Wijkraad Vijfhoek, Raaks & Doelen) maken bezwaar tegen het referendum en de gemeenteraad neemt uiteindelijk de beslissing. In het debatcafé op woensdag 19 april in de Pletterij wordt gedebatteerd over de vraag of er een referendum moet komen. Daarover worden Ton van de Voort, indiener van het referendum en Hugo van der Wees van wijkraad Binnenstad door Erwino Ouwerkerk aan de tand gevoeld. In de zaal betrokken burgers, politici en deskundigen, die zich kunnen laten horen.

Voor de pauze is er zoals gebruikelijk bij het debatcafé aandacht voor andere actuele onderwerpen. Dat is op 19 april de introductie van de huidige stadsdichter Wilhelmina Spook. Ook wordt de projectleider van Steenbreek 023, Tim van der Steen kort geïnterviewd over het gemeentelijke initiatief om Haarlem groener te maken. Madelon van Kooten en Mark Doorn vertellen over hun plannen Duizend1, uitzendbureau voor vluchtelingen, op te starten. Ze willen vluchtelingen aan het werk helpen, begeleiden daarbij zowel de vluchteling als de werkgever. Tenslotte aandacht voor de drie zelfbenoemde ‘straatjongens’ die de wijkraad Slachthuisbuurt nieuw leven willen inblazen.

Debatcafé begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang bedraagt € 3,00, onder 25 jaar € 1,50. De Pletterij is gevestigd aan de Lange Herenvest 122, 2011 BX  Haarlem. Reserveren via www.pletterij.nl.