Gemeente publiceert conceptvisie op de openbare ruimte

, ,

Gemeente publiceert conceptvisie op de openbare ruimte: Aantrekkelijk, Gezond, Metropolitaans, Bereikbaar

Bewoners nu aan zet om hun mening te geven; ‘participatiebijeenkomst’ 4 april

De gemeente heeft een zogeheten ‘concept structuurvisie’ ontwikkeld over de openbare ruimte in Haarlem. Deze visie, die de periode van nu tot 2040 bestrijkt, is met name van belang voor de binnenstad, omdat daar de druk op de leefbaarheid voor bewoners versterkt wordt door horeca, toeristen, evenementen en beperkte parkeerruimte.

Kerndoelen
De gemeente heeft in deze visie vier kerndoelen geformuleerd: Haarlem moet aantrekkelijk zijn, gezond, een metropolitaanse sfeer ademen en bereikbaar zijn. Uit deze vier kerndoelen zijn concretere doelstellingen ontwikkeld, waarin – kort samengevat – de volgende punten aspecten centraal staan:

  • Verblijfskwaliteit voor bewoners, ondernemers en bezoekers
  • Recreatieve mogelijkheden
  • Diversiteit in stadsnatuur
  • Klimaatbestendigheid
  • Meer voetgangers, fietsers en OV en minder auto’s; dus aantrekkelijke looproutes, goede fietsroutes, bereikbaarheid per auto voor bestemmingsverkeer behouden, maar voor bezoekers ontmoedigen en zoveel mogelijk parkeren aan de rand van het centrum
  • Versterking van ‘HOV-corridor’ (Hoogfrequente Openbaar vervoer Verbindingen) met de regio

Geef uw mening online of spreek in op 4 april
De hoofdlijnen van de structuurvisie vindt u in deze bijlage. Op de website www.sorhaarlem.nl  of via sor@haarlem.nl kunt u vanaf 24 maart alle informatie terugvinden en daar ook uw reactie geven. Is de structuurvisie naar uw mening compleet genoeg? Heeft u suggesties ter verbetering? Zijn de voorgestelde sleutelprojecten en themakaarten naar uw mening een goede uitwerking van de visie? Heeft u een algemene reactie op de visie? Van 24 maart tot 17 april kunt u online uw mening geven, maar u kunt ook direct inspreken op de ‘participatiebijeenkomst’, 4 april, vanaf 20.00 uur, in het Seinwezen.