Heeft u een ‘boomwens’? Meld het dan nu aan de gemeente!

In Haarlem komt het voor dat een boom om een bepaalde reden niet meer terug geplant kan worden op zijn oorspronkelijke plek. Deze bomen zijn nu op een speciale lijst gekomen en bewoners kunnen hiervoor een nieuwe locatie voorstellen. Dit mogen verschillende locaties door de gehele stad zijn. Ook heeft de gemeente op dit moment nog financiële ruimte voor het plaatsen van extra bomen.

U kunt dus via de gemeentelijke website ‘een boomwens’ melden, op iedere willekeurige locatie. De spelregel die hierbij hoort is dat u goedkeuring moet krijgen van de bewoner(s)/ondernemers die direct uitkijken op de toekomstige boom. Wanneer de goedkeuring (via handtekeningen) van alle partijen er is komt de aanvraag terecht bij de Beheerder Gebied van het betreffende stadsdeel. Deze beoordeelt binnen twee weken samen met de Technisch Adviseur Groen de haalbaarheid van de locatie (liggen er kabels & leidingen etc). Als de boom geplant kan worden krijgt Spaarnelanden N.V. de opdracht om de locatie in te richten.

U kunt een aanvraag voor uw boomwens doen via:

https://www.haarlem.nl/een-boom-voor-een-boom/