Voortgang Parkeren

De drie centrum wijkraden hebben met een gezamenlijke inspraak een aantal belangrijke zaken binnen weten te halen:

  • Een bezoekersregeling op werkdagen overdag en op zondagen.
  • Een Parkeervergunning Plus: voor 50 Euro p/jr meer (+/- 250 p/jr), de mogelijkheid om in de daluren op doordeweekse dagen gebruik te kunnen maken van de centrum garages (m.u.v. de Appelaar) als er geen parkeerplek op straat te vinden is.
  • 225 extra garage plaatsen met het gereduceerde binnenstadbewoners tarief (+/- 520,00 p/jr) in de Raaks, de Kamp, Houtplein- en Stationspleingarage, waarmee de wachtlijst wordt weggewerkt.
  • 225 garageplaatsen in de Cronjé en de Dreefgarage voor 99 Euro p/jr; in 1e instantie voor bewoners van de C zone, maar indien er weinig van gebruikt wordt door hen, wat een beetje de verwachting is, ook bestemd voor centrumbewoners uit de B zone die hun auto niet dagelijks nodig hebben.

Kortom we zijn redelijk content met de behaalde verbeteringen en blijven uiteraard de vinger aan de pols houden. De gemeente heeft toegezegd dat veel van de nieuwe maatregelen regelmatig zullen worden gemonitord en worden bijgesteld waar nodig (en dat kan ook verdere verruiming zijn als de parkeerdruk dat toelaat).

Raad neemt parkeerbesluit met overtuigende meerderheid

  • 16 december 2016

Na een lange en enerverende vergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met een groot deel van de parkeermaatregelen. Zo is betaald parkeren ingevoerd in de wijken rondom het centrum, maar dan wel met een parkeerduurbeperking. Ook is de raad akkoord gegaan met een nieuwe bezoekersregeling en mogen meer bewoners hun auto in de parkeergarage te zetten.

Het plan om meer bewoners in de garages te laten parkeren komt uit de stad. Dit idee werd door veel bewoners gesteund en mocht ook op instemming van de raadsleden rekenen. Het afschaffen van de bezoekersschijf was opnieuw een gevoelig onderwerp. Toch heeft de raad ingestemd met de beperking van de bezoekersregeling en heeft de wethouder toestemming gekregen dat ook de schijf mag verdwijnen als zij komt met een even gebruiksvriendelijk alternatief.

Samen met de stad
De maatregelen zijn tot stand gekomen na intensieve gesprekken met de stad. Haarlem zit in de lift qua inwoners en bezoekers. Meer mensen betekent ook meer auto’s. Om de lusten en lasten van parkeren zo eerlijk mogelijk te verdelen en de ruimte in de stad optimaal te benutten, heeft de gemeente de afgelopen anderhalf jaar uitvoerig gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en organisaties. De uitkomst is een pakket aan maatregelen die in de komende twee jaar worden ingevoerd.

Vinger aan de pols
Hoewel de gemeente van te voren uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke effecten van de nieuwe maatregelen, is nooit zeker of het ook zo gaat als men bedacht heeft. De werkelijkheid is immers weerbarstig. Daarom is het belangrijk dat er voortdurend een vinger aan de pols gehouden wordt om te kijken hoe het gaat. Het college heeft beloofd om de gevolgen van het nieuwe beleid op de parkeerdruk en leefbaarheid goed in de gaten houden en te bespreken met de raad.

Op de website van de gemeente kunt u de raadsvergadering online terugzien of beluisteren. Meer informatie vindt u ook op www.haarlemparkeert.nl.