Nextdoor is een gratis en besloten buurtapp voor een betere buurt. Je legt gemakkelijk en snel contact met de buren om je heen: zowel online als wanneer je elkaar tegenkomt op straat.

Duizenden buurten gebruiken Nextdoor om aan een prettigere, veiligere woonomgeving te werken.

Lees meer

VredestempelIn het Prinsenhof, de ‘hortus’ van het Stedelijk Gymnasium, staat al eeuwenlang een tempeltje, onttrokken aan het zicht door bomen en struiken. Dit tempeltje is opgericht in 1648 als Vredestempel, ter gelegenheid van het sluiten van de Vrede van Münster, waarbij de 80-jarige oorlog werd beëindigd. Uit onderzoek is gebleken dat dit tempeltje vroeger voorzien was van muurtekeningen, o.a. van Jacob van Campen, de architect van het Paleis op de Dam.

Lees meer