Proefsleuven in de Lange Veerstraat en Kleine Houtstraat

,

Ter voorbereiding op de werkzaamheden dit najaar gaat Liander proefsleuven graven op de Kleine Houtstraat – Lange Veerstraat. Dit om meer inzicht te krijgen in de exacte ligging van de leidingen en samenstelling van de ondergrond. Bijgevoegd ter informatie een tekening met de locaties van de proefsleuven. (Op één van de locaties zal een proefsleuf over de volle breedte worden gegraven).

De uitvoering van de werkzaamheden staat vooralsnog gepland op maandag 4 en/of 11 april in de ochtend, omdat wij denken dat dit de minste overlast geeft.

De gemeente heeft zelf bijgaand kaartje geleverd met een niet bijzonder informatierijke miniatuurweergave van de sleuven. De wijkraad heeft daarom geprobeerd de exacte locaties van de proefsleuven op deze kaart vast te stellen en is gekomen tot het volgende beeld:

Sleuf 1 Kleine Houtstraat ter hoogte van nr 64

Sleuf 2 Kleine Houtstraat ter hoogte van nr. 53

Sleuf 3 Gravinnesteeg ter hoogte van nr. 3

Sleuf 4 Kleine Houtstraat ter hoogte van nr. 32

Sleuf 5 Lange Veerstraat ter hoogte van nr. 25

Sleuf 6 Helmbrekersteeg ter hoogte van nr. 5

Sleuf 7 Lange Veerstraat hoek Turfsteeg

Sleuf 8 Turfsteeg ter hoogte van nr. 1

De exacte locaties van de te graven proefsleuven kunt u vinden door bijgaand kaartje sterk uit te vergroten. Klik hier voor het kaartje.