16 mei Thema avond Wijkraad – OV in Haarlem ‘Binnenstad in het nauw’

Op woensdag 16 mei om 20.00 uur in wijkcentrum Binnensteeds (Nieuwe Groenmarkt 20) organiseert de wijkraad Binnenstad samen met de andere centrum wijkraden een thema avond over het OV in Haarlem.

 

 

Er is veel veranderd de laatste jaren als het gaat om de bereikbaarheid van Haarlem en de inzet van het openbaar vervoer.

Met name de komst van de dubbeldekbussen en de inzet van de verlengde gelede bussen in de (oude binnen-)stad heeft veel stof doen opwaaien. Ook in de media zijn de klachten en onrust over het huidige openbaar vervoer opgepikt: http://www.nhnieuws.nl/media/55540/Overlast-van-bussen-in-Haarlem 

In de verschillende Haarlemse wijkraden zijn er door de inwoners klachten en zorgen geuit over de overlast en de luchtvervuiling die deze bussen veroorzaken. In het verlengde van deze discussie worden ook vraagtekens gezet bij de huidige organisatie van het openbaar vervoer in de Haarlem. Want; is deze wel voldoende afgestemd op de omgeving en de toekomstige ontwikkelingen in de Haarlemse (binnen)stad?

De centrum wijkraden gaan hierover graag in gesprek met de bewoners en de betrokken beleidsmakers van de overheid, Connexxion, Vervoersregio en Actieplatform Buskruit. En nodigen u hierbij graag uit voor deze thema avond.

Sprekers op de thema avond zijn:

Lody Warmerdam (Connexxion)
Steven Pots ( Vervoersregio)
Ruurd Postma (Provincie NH)
Pau Tjioe Kho (Gemeente Haarlem
Menno Maas (Actieplatform Buskruit)

De avond zal er als volgt uit zien:

Voorzitter en gespreksleider is Martin Favié (voorzitter wijkraad binnenstad)
·           Inloop om 19.45 uur (koffie & thee)
·           Start 20.00 uur, kort voorstellen van alle (‘forum’) aanwezigen
·           Max. 7,5 minuut per spreker ter introductie (pitch) over de rol van uw organisatie ten aanzien van het (H)OV
·           Aansluitend discussie aan de hand van diverse stellingen (worden vooraf aan u ter hand gesteld)
 Afsluiting om 22.00 uur met een borrel en een hapje.

2 reacties op “16 mei Thema avond Wijkraad – OV in Haarlem ‘Binnenstad in het nauw’

 1. Het zou fijn zijn als de discussie start op basis van feiten. “…heeft veel stof doen opwaaien” door hoeveel personen dan? Op een filmpje staat onder de naam ‘Wijkraad’ vermeld. Maar ik hoor een meneer die over persoonlijke negatieve ervaringen praat. Prima dat de wijkraden deze avond houden. Pas dan weten we of er veel mensen ongelukkig of gelukkig zijn met de busverbindingen en de frequentie .
  Hoeveel mensen hebben er dan geklaagd of zorgen geuit? Fijn als dat op de avond open wordt verteld. Hou de discussie dus graag zuiver. Het gaat niet om het belang van enkele personen of onze wijken alleen. Tientallen mensen stappen uit op Schalkwijk en inderdaad die zitten dan in de één na laatste halte niet meer in de bus. De discussie moet dus veel breder. Velen zijn afhankelijk van de prima busdiensten en lopen naar de Raaks is voor vele ouderen al te ver. De bussen zijn ook economisch van belang voor werkgelegenheid in de binnenstad (winkels, horeca). Goede bussen zorgen ook dat vieze auto’s weg kunnen blijven. Natuurlijk moeten de schone bussen weer terug, maar dat heeft Connexxion meen ik al op ’t programma staan. Dus groot pleidooi voor een brede discussie op basis van feiten en inventarisatie van meningen. Het probleem niet kneuterig benaderen “ik heb er last van” maar zoveel mogelijk kanten van de zaak belichten, dus zowel voor als tegens. Succes met de avond, Margot Haasdonk

  • Geachte mevrouw Haasdonk,

   Hartelijke dank voor uw bericht. De insteek van deze thema avond is er juist op gericht op een opbouwende en positieve wijze met de verschillende partijen een platform te bieden voor de onderlinge dialoog. Hierin willen we juist denken in verbetering en optimalisering van het OV, afgestemd op alle doelgroepen maar met daarin ook aandacht voor de leefbaarheid. Ik verwijs u ook nog graag naar de website van het Actieplatform ‘Buskruit’, http://www.bus-kruithaarlem.nl Wij hopen u te mogen verwelkomen op de thema avond en stellen zeer prijs op uw bijdrage en deelname aan het gesprek op deze avond.
   Met vriendelijke groet, Wijkraad Binnenstad

Reacties zijn gesloten.